บริษัท กรีน ไลท์ สปอร์ต เอ็นจิเนียริ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบสนามกีฬา ,จำหน่าย หญ้าเทียม, รับ เหมาจัดการโครงการและติดตั้งสนามกีฬาหญ้าเทียมที่ได้มาตรฐานเรามีทีมงานคุณภาพที่คอยดูแลให้คำปรึกษา และออกแบบ ทั้งโครงการตั้งแต่ งานชั้นพื้นฐานจนถึง การเลือกวัสดุงานติดตั้ง การดูแลรักษา ภายใต้้ ปรัชญาของเราคือการสร้างสรรค์งาน คุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการก่อนระหว่างและ หลังการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 
   
 
     
 

บริษัท กรีน ไลท์ สปอร์ต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดก่อตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้นมีความมุ่งหมาย ที่จะ ให้คำปรึกษากับนักธุรกิจที่ต้องการทำธุรกิจสนามกีฬา และต้องการพัฒนาระบบสนามกีฬาให้ได้มาตร ฐาน ส่งเสริม กิจกรรมทางกีฬา สินค้าของเราประกอบด้วยหญ้าเทียม ระบบโครง สร้างสนามกีฬา บริษัทได้เน้นสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานFIFAเพื่อให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ และเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ลงทุนและผู้เข้ามาใช้บริการในสนามกีฬา

แนวโน้มในอนาคตของหญ้าเทียม
ใน อนาคตหญ้าเทียมจะได้รับความนิยม แพร่หลาย มากขึ้นทั้งหญ้าเทียมสนามกีฬาและหญ้าเทียมสำหรับจัด สวน ตกแต่งพื้นที่ผู้ผลิตหญ้าเทียมก็มีการพัฒนา หญ้า
เทียมให้มีลักษณะใกล้เคียงกับหญ้าธรรมชาติ เพื่อตอบ สนองความต้องการของผู้ซื้อ แนวโน้มในอนาคต ของผู้ประกอบการสนามฟุตบอล ในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้นและมีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการสนามฟุตบอลให้เช่า ควรศึกษาแนวทางพัฒนาธุรกิจ สนามฟุตบอลให้เช่า ให้ตอบสนองความต้องการลูกค้ามากที่สุด เพื่อรองรับการแข่งขันในอนาคต

การเลือกหญ้าเทียม
การเลือกหญ้าเทียมและวัสดุการติดตั้งที่เหมาะสมกับสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ผู้ลงทุนควรพิจารณาหญ้าเทียมที่มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ใช้ และการสร้างชั้นพื้นฐาน ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงระบายน้ำได้ดี หญ้าเทียมที่เหมาะสมกับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมควรพิจารณา ดังนี้
1. หญ้าเทียมที่มีความแข็งแรง ทนทาน ใบหญ้าเทียมต้องมีความหนา และความเหนียว ทนต่อแรงดึงไม่ฉีกขาดง่าย
2. แผ่นรองรับการทอของหญ้าเทียมต้องมีความหนาไม่ฉีกขาดง่าย
3. ความถี่ของการเย็บควรมีความถี่สูง และมีความหนาแน่นของใบหญ้าสูง
4. ควรเลือกใช้หญ้าที่มีความสูงของใบหญ้าไม่ต่ำกว่า 5 เซนติเมตร พื่อช่วยในการเก็บทรายและเม็ดยางโดยเม็ดยางมีคุณสมบัติช่วยรองรับแรงกระแทกของผู้เล่น ชั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมควรเลือกวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและสามารถระบายน้ำได้ดี

ข้อกำหนดในการใช้สนามหญ้าเทียม
• รักษาความสะอาดของสนามเสมอ
• ห้ามสูบบุหรี่บริเวณพื้นที่สนามหญ้าเทียม
• ห้ามรถยนต์หรือเครื่องจักรหนักทำงานบนพื้นสนาม
• หากเกิดความเสียหายกับสนามหญ้าเทียม ควรแก้ไขทันที
 
     

 

 

การทำความสะอาด และบำรุงรักษา
• ควรทำความสะอาดสนามทุกครั้งหลังการใช้งาน
• ควรปัดทำความสะอาดใบหญ้าด้วยแปรงสำหรับสนามหญ้าเทียม ทุก 2 สัปดาห์
• ควรเติมทราย และเม็ดยางทุกเดือน หรือเมื่อมีการใช้ สนามอย่างหนัก
• ควรล้างฝุ่นบนพื้นสนามด้วยน้ำสะอาด

 

 

การกำจัดสิ่งสกปรก
• ของเหลว เช่น น้ำผลไม้, นม, ice cream สามารถเช็ดออกได้ด้วยน้ำสะอาด
• คราบน้ำมันเช่น น้ำยาขัดรองเท้า, lotion, หมึกปากกา สามารถเช็ดออกได้ด้วย คลอรีน
• รอยสกปรกจาก เทียนไข, ยางไม้ สามารถเช็ดออกได้ด้วย คลอรีน
• คราบสกปรกจากเชื้อรา หรือ เชื้อราน้ำค้าง ใช้ ไฮโดร เจนเปอร์ออกไซด์ 1% เช็ดออก
 
ข้อห้ามในการใช้สนาม
• ห้ามสูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟ ในพื้นที่สนาม
• ไม่อนุญาติให้ทิ้งหมากฝรั่ง และน้ำผลไม้
• ไม่อนุญาติให้รถยนต์ หรือเครื่องจักรหนัก ทำงานบนพื้นสนาม
• ไม่อนุญาติให้สวมรองเท้าที่มีปุ่มเหล็ก แหลม
• ไม่ควรใช้สารเคมีในการทำความสะอาด หรือยาปราบศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมลง ในพื้นที่สนาม
 


 

 

 

 


 

Copyright© 2011, www.gl-se.net, All Right Reserve
Green Light Sport Engineering Co., Ltd. 289/41: Ratphatthana Road, Saphan Sung Bangkok 10240
Tel : +662 171 6144 - 5 Fax: +662 729 1551